— Når dei fleste me stoppar får ein reaksjon, viser det kor målretta kontrollane våre er

foto