Regjeringa vil gje kommunane ein halv million kroner per grunnskule

foto