Fem tilsette har mista jobben i Eidesvik Offshore

foto