Fiskerihamna: Etterlyser tilbakebetaling av 81,5 millionar forskotterte kroner