Store forskjellar på kostnader til tilrettelegging for næringslivet

foto