Slik forklarar advokatfullmektigen saka til familien Jakarian

foto