Ønskjer ei heilskapleg løysing med fleirbrukshall på Finnås