Nettoeksporten av straum er på sitt høgaste på sju år

foto