Gravfunn stadfestar rolla til Avaldsnes i norsk vikinghistorie

foto