Hareide må svara på kritikk om Stad skipstunnelen

foto