Landstraumsystem frå Bømlo vekkjer internasjonal interesse

foto