Innstilte ferjeavgangar mellom Langevåg og Buavåg

foto