foto
Skeisebane i Dåvane: Herborg Steinsland Skjærvik (13) og broren Kristian (11) spelte hockey framom huset sitt då Bømlo-nytt kom på vitjing. Foto: Håvard Hammarstrøm

Laga skeisebane i innkøyrselen på Leite