Vil utsetje Hordfast og andre store samferdselsprosjekt