Vil utsetje Hordfast og andre store samferdselsprosjekt

foto