Rubbestadneset skule er utvald til pilotprosjekt

foto