Får opplæring i massetesting i veka som kjem

foto