Ordførarar og kommunedirektørar til Kulleseidkanalen gjestehamn

foto