Litt meir i rammeoverføringar til Bømlo kommune i forslaget til statsbudsjett