Mobilfri skule: Kva tenker elevane, og kva tenker lærarane?