Skipar til musikk-kaféar for personar med demens

foto