Bed kommunedirektøren sjå på trafikksituasjonen på Våge skule