Knallstart for den nyopna butikken: – Har vore mykje folk innom