– Me må få fleire legekontor på plass så raskt som råd

foto