– Me har over 12.000 familiemedlemmer som støttar oss på Bømlo