Fryktar fråfall frå skulen som følgje av nedlegging: – Trur det vil føra til at det går i feil retning