Eit sørgjeleg syn møtte eigaren av reketrålaren måndag

foto