Politikarane seier nei til å auka driftstilskotet til fysioterapeutar med lange ventelister.

foto