Medietilsynets prognose for mediestøtta i år: Auke for dei fleste avisene

foto