Guldvog ber kommunane leggje til rette for besøk på sjukeheimane

foto