Regjeringa forlengjer støtteordninga for reiselivet ut året

foto