20-åring fekk 21 dagar fengsel etter råkøyring

foto