Studentane har hatt rekordlåg strykprosent i koronaårene

foto