– Hordfast vil føre til uakseptabel øydelegging av naturen