Tilsyn avslørte 44 tilfelle av tvang mot personar med utviklingshemjing i Vestland