Kraftforbruket auka meir enn veksten i produksjonen