Politiet gjer det mykje vanskelegare å få naudpass