Fann 41 steinalderbuplassar i samband med ny E39

foto