Seks av ti trur ikkje vogntoga er godt nok skodde på vinterføre