Store variasjonar i tilbodet til psykiatriske pasientar