Arkitekt meiner Nasjonale turistvegar er uheldige og bør stoppast

foto