WHO: Alkohol er ei hovudårsak til kreft i nordiske land