Køyrde med 1 i promille, mistar retten til å føre fritidsbåt