Historisk låg arbeidsløyse, men fleire slit likevel