Mostring har blitt ny administrerande direktør i globalt selskap