Vil få opp deltakinga i barne- og ungdomsorganisasjonane