Det er ikkje trafikksikkert nok frå Innvær til Rubbestadneset