Det kan bli drift av asylmottak like over sommaren