Sivert og Einar Magnus lærte mykje på Bømlakonferansen