Arbeidet med å leggje nye sjøkablar vert litt forseinka