Kommentar til innlegget Bomring - ein tragisk skivebom!